Zarząd Fundacji FON

1. inż. Mściwój Jerzy Jeżewski – Prezes Fundacji FON
2. mgr Marian Franciszek Karczewski  – Z-ca Prezesa ds. ekon.-finans.
3. Anna Aleksa De Ziemblica Bogusz – Wiceprezes
4. Krzysztof Piasek – Członek Zarządu

W czasie posiedzenia Zarządu i Rady Fundacji FON w czerwcu 2000 roku odbyło się spotkanie na okrętach Marynarki Wojennej (na zdjęciu)

zarzadZarząd i Rada Fundacji FON

Ks. kmdr por. Bogusław WRONA – Dziekan Marynarki Wojennej RP za zgodą ks. bpa gen. dyw. dra Sławoja Leszka Głódzia (pismo nr 503/156-CP/99 z dnia 21.04.1999 r.) pełni rolę obserwatora Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Zarządzie Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej

adres dla korespondencji:

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej
ul. Zielona 13 A / 4
81-113 Gdynia
POLAND – POLOGNE – POLEN

tel./fax. (+48 58) 665-34-00