Wiesław GRABOWSKI

S Z E F Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

… Działalność społeczna Fundacji, w tym szczególnie prowadzona na rzecz obrony, jest mi znana i wysoko ją oceniam.

Działalność ta uzyskała poparcie władz lokalnych, w tym Wojewody. …

kmdr mgr Wiesław GRABOWSKI

Gdańsk, dnia 22 stycznia 1996 roku