UCHWAŁA nr 12/2004

Gdynia, dnia 13.07.2004 r.

W ślad za uchwałą nr 11/2004 o beatyfikację obrońców Helu, straconych lub zakatowanych w latach 1946-1956, Zarząd podjął kolejną, podobną uchwałę w sprawie beatyfikacji innych członków, Polskiej Marynarki Wojennej.

 1. Zarząd Fundacji-Fundusz Obrony Narodowej wystąpi do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego pozostałych oficerów, podoficerów i marynarzy straconych lub zakatowanych na śmierć w latach 1947-1954 w powojennej Polsce. Są to:
  1. śp. por. mar. Dedio Adam, stracony 14.04.1947, w Gdańsku.
  2. śp. bosman Sterna Edmund,” stracony 21.11.1952 r., w Gdańsku.
  3. śp. bosman Pułrul Stefan,, stracony we Włocławku w 1952 r.
  4. śp. mat Kowal Marcin, stracony 01.04.1952 r., w Gdańsku.
  5. śp. st. mar. Sulatycki Jerzy, stracony 12.07.1952 r., w Gdańsku.
  6. śp. mar. Martyński Karol, stracony 12.07.1952 r., w Gdańsku.
  7. śp. kmdr por. Sakowicz Władysław, zakatowany na śmierć, skonał w r. 1953 w więzieniu, w Sztumie.
  8. śp. kpt. mar. Hordliczka Jan Karol, zakatowany na śmierć, skonał w r. 1954 w więzieniu, w Goleniowie.
 2. Jest nadzieja, że nazwiska wyżej wymienionych oficerów, podoficerów i marynarzy uda się jeszcze uwzględnić w II turze Męczenników Drugiej Wojny Światowej za obronę wartości chrześcijańskich.
 3. Zarząd zobowiązuje się do poszukiwania wszelkich dokumentów, dotyczących w/w członków Polskiej Marynarki Wojennej, by w maksymalny sposób pomóc dla Postulatora Ordynariatu Polowego WP w przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego.
 4. Beatyfikację w/w Oficerów, Podoficerów i Marynarzy uważa się za priorytetową, a tym samym upoważnia się prezesa do podejmowania w Imieniu Zarządu Fundacji FON wszelkich kroków, by całej sprawie nadać płynny, szybki bieg.”

PODPISY:

 1.     Mściwój Jerzy Jeżewski – prezes
 2.     Marian Karczewski – wiceprezes
 3.     Stanisława Jocek – sekretarz

70

Kraków, dnia. 08.09.2004r

Rada Fundacji FON w całej rozciągłości popiera przedstawioną na odwrocie Uchwałą Zarządu nr 12/2004 z dnia 13.07.2004 r. w sprawie wniosku o rozpoczęcie procesu beatyfikacji oficerów, podoficerów i marynarzy, których po bestialskich torturach zamordowano w powojennej Polsce w latach 1947-1954, w okresie PRL-u.

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
2. Gen. dyw. dr Tadeusz JAUER
3. Doc. dr hab. inż. Marcin KOWALSKI
4. Dr Marian PIONK
5. Prof. dr hab.Edward PRUS

Jedna myśl na temat “UCHWAŁA nr 12/2004

Możliwość komentowania jest wyłączona.