UCHWAŁA nr 12/2004

Gdynia, dnia 13.07.2004 r.

W ślad za uchwałą nr 11/2004 o beatyfikację obrońców Helu, straconych lub zakatowanych w latach 1946-1956, Zarząd podjął kolejną, podobną uchwałę w sprawie beatyfikacji innych członków, Polskiej Marynarki Wojennej.

 1. Zarząd Fundacji-Fundusz Obrony Narodowej wystąpi do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego pozostałych oficerów, podoficerów i marynarzy straconych lub zakatowanych na śmierć w latach 1947-1954 w powojennej Polsce. Są to:
  1. śp. por. mar. Dedio Adam, stracony 14.04.1947, w Gdańsku.
  2. śp. bosman Sterna Edmund,” stracony 21.11.1952 r., w Gdańsku.
  3. śp. bosman Pułrul Stefan,, stracony we Włocławku w 1952 r.
  4. śp. mat Kowal Marcin, stracony 01.04.1952 r., w Gdańsku.
  5. śp. st. mar. Sulatycki Jerzy, stracony 12.07.1952 r., w Gdańsku.
  6. śp. mar. Martyński Karol, stracony 12.07.1952 r., w Gdańsku.
  7. śp. kmdr por. Sakowicz Władysław, zakatowany na śmierć, skonał w r. 1953 w więzieniu, w Sztumie.
  8. śp. kpt. mar. Hordliczka Jan Karol, zakatowany na śmierć, skonał w r. 1954 w więzieniu, w Goleniowie.
 2. Jest nadzieja, że nazwiska wyżej wymienionych oficerów, podoficerów i marynarzy uda się jeszcze uwzględnić w II turze Męczenników Drugiej Wojny Światowej za obronę wartości chrześcijańskich.
 3. Zarząd zobowiązuje się do poszukiwania wszelkich dokumentów, dotyczących w/w członków Polskiej Marynarki Wojennej, by w maksymalny sposób pomóc dla Postulatora Ordynariatu Polowego WP w przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego.
 4. Beatyfikację w/w Oficerów, Podoficerów i Marynarzy uważa się za priorytetową, a tym samym upoważnia się prezesa do podejmowania w Imieniu Zarządu Fundacji FON wszelkich kroków, by całej sprawie nadać płynny, szybki bieg.”

PODPISY:

 1.     Mściwój Jerzy Jeżewski – prezes
 2.     Marian Karczewski – wiceprezes
 3.     Stanisława Jocek – sekretarz

70

Kraków, dnia. 08.09.2004r

Rada Fundacji FON w całej rozciągłości popiera przedstawioną na odwrocie Uchwałą Zarządu nr 12/2004 z dnia 13.07.2004 r. w sprawie wniosku o rozpoczęcie procesu beatyfikacji oficerów, podoficerów i marynarzy, których po bestialskich torturach zamordowano w powojennej Polsce w latach 1947-1954, w okresie PRL-u.

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
2. Gen. dyw. dr Tadeusz JAUER
3. Doc. dr hab. inż. Marcin KOWALSKI
4. Dr Marian PIONK
5. Prof. dr hab.Edward PRUS