UCHWAŁA nr 11/2004

Gdynia, dnia 13.07.2004 r.

Akceptując w całej rozciągłości myśl o szczególnym upamiętnieniu postaci bohaterskich Obrońców Helu i polskiego morza w 1939 r., których w latach powojennych z pełną premedytacją zamordowano po bestialskich torturach w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Zarząd Fundacji FON podjął następującą uchwałę:

 1. Zarząd Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej wystąpi do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z wnioskiem o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego niżej wymienionych oficerów Marynarki Wojennej II RP, obrońców Helu i polskiego morza w 1939 r., których w bestialski sposób zamordowano w latach 1946-1956 w powojennej Polsce, w okresie PRL. Niniejszy wniosek o beatyfikację dotyczy:
  1. śp. por. mar. Smoleński-Nieczuja Zbigniew, po więziennej gehennie został stracony 21.02.1946 r., w Bydgoszczy.
  2. śp. kmdr Staniewicz Jerzy Zbigniew, po niewyobrażalnych torturach został stracony 12.12.1952 r., w Warszawie.
  3. śp. kmdr Mieszkowski Stanisław Artur, po straszliwych wyżyciach się oprawców został stracony 16.12.1952 r., w Warszawie.
  4. śp. kmdr por. Przybyszewski Zbigniew, był torturowany z wyjątkowym okrucieństwem, został stracony 16.12.1952 r., w Warszawie.
  5. śp. por. mar. Ficek Zdzisław, po przerażających torturach został stracony 16.12.1952 r., w Gdańsku.
  6. śp. kontradmirał Mohuczy Adam, w niewyobrażalnie bestialski sposób został zakatowany na śmierć, skonał 05.07.1953 r., w więzieniu w Sztumie
  7. śp. kpt. mar. Bartoszyński Kazimierz, w przerażający sposób zakatowany na śmierć, skonał 07.08.1955 r., w więzieniu we Wronkach.
  8. śp. kmdr por. Krzywiec Wacław Zbigniew, po bestialskich torturach skonał 12.03.1956 r., zaledwie w miesiąc po warunkowym zwolnieniu z więzienia, z powodu beznadziejnego stanu zdrowia.

  Po kilku latach wszyscy pomordowani BOHATEROWIE zostali pośmiertnie zrehabilitowani, ale życia Im nie zwrócono…

 2. Jest nadzieja, że nazwiska wyżej wymienionych Oficerów uda się jeszcze uwzględnić w II turze Męczenników Drugiej Wojny Światowej za obronę wartości chrześcijańskich.
 3. Zarząd zobowiązuje się do poszukiwania wszelkich dokumentów, dotyczących w/w Oficerów MW II RP, by w maksymalny sposób pomóc dla Postulatora Ordynariatu Polowego WP w przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego tychże Oficerów.
 4. Beatyfikację w/w Oficerów uważa się za priorytetową, a tym samym upoważnia się prezesa do podejmowania w imieniu Zarządu Fundacji FON wszelkich kroków, by całej sprawie nadać płynny, szybki bieg.”

PODPISY:

 1. Mściwój Jerzy Jeżewski – prezes
 2. Marian Karczewski – wiceprezes
 3. Stanisława Jocek – sekretarz

70

Kraków, dnia. 08.09.2004r

Rada Fundacji FON w całej rozciągłości popiera przedstawioną na odwrocie Uchwałą Zarządu nr 11/2004 z dnia 13.07.2004 r. w sprawie wniosku o rozpoczęcie procesu beatyfikacji oficerów Marynarki Wojennej II RP, bohaterskich obrońców Helu w 1939 r., których po bestialskich torturach zamordowano w powojennej Polsce w latach 1946-1956, w okresie PRL-u.

1. Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
2. Gen. dyw. dr Tadeusz JAUER
3. Doc. dr hab. inż. Marcin KOWALSKI
4. Dr Marian PIONK
5. Prof. dr hab.Edward PRUS