Szef Gabinetu

Ministra Obrony Narodowej

…Idea wspierania z funduszu Fundacji zakupu sprzętu i wyposażenia dla Marynarki Wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych zasługuje – w opinii szefa resortu obrony – na szacunek oraz uznanie. Za tę wielce szlachetną działalność na rzecz obronności kraju Pan Minister pragnie tą drogą wyrazić (…) swą wdzięczność.

…Doceniając wysiłek organizacyjny Zarządu Fundacji, a także znamienitość intencji, jaka przyświeca jej działaniom, Pan Minister jeszcze raz dziękuje (…) za podjęcie się tej misji.

płk dypl. inż. Sławomir GOŹDZIK

Warszawa, dnia 15 luty 1996 roku