Struktura Fundacji FON®

 Siedziba Fundacji FON® znajduje się w Gdyni.


 

 

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej zamierza utworzyć oficjalne Okręgi Polonijne na Obczyźnie. Osoby prawne lub fizyczne, które chciałyby reprezentować Fundację FON® na Obczyźnie prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń do kraju na adres:

Fundacja – Fundusz Obrony Kraju
ul. Zielona 13 A / 4
18-113 Gdynia
POLAND – POLOGNE – POLEN

W szeregach Fundacji FON® powitamy również wszystkich chętnych, mieszkających w kraju Rodaków, gotowych wspierać nasze poczynania.