ŚLUBOWANIE

TEKST UROCZYSTEGO ŚLUBOWANIA ZŁOŻONEGO DNIA 3 MAJA 1997 r. W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W LICHENIU W CZASIE MSZY Św. PRZED CUDOWNYM OBRAZEM

MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

mblJa, Mściwój Jerzy Jeżewski, syn Haliny i Józefa Jeżewskiego – oficera Wojska Polskiego – Obrońcy Gdyni i Kępy Oksywskiej w 1939 r., Żołnierza ZWZ i AK, Kuriera Podziemia, zamordowanego przez Gestapo w 1944 r., dziedzicząc po Ojcu najcenniejszy testament – umiłowanie Ojczyzny ponad wszystko, nawet ponad własne życie – uroczyście ślubuję przed Tobą, Matko Najświętsza, przed Tobą, Najczcigodniejszy Księże Kustoszu, przed Wami, Najprzewielebniejsi Księża Kapłani i przed Tobą, zgromadzonym w tej Świątyni Ludu Boży, że ze wszystkich sił będę dążył do wspierania Wojska Polskiego poprzez utworzoną Fundację – Fundusz Obrony Narodowej.

W imieniu własnym i całego Zarządu Fundacji FON® uroczyście ślubuję, że wszelkie dary i ofiary pod każdą postacią, przekazane na Fundusz Obrony Narodowej, traktować będziemy jak ŚWIĘTOŚĆ NARODOWĄ i nie dopuścimy do jej sprzeniewierzenia, jak stało się to ze Złotym FON-em II Rzeczypospolitej w okresie istnienia komunistycznej Polski.

Tak nam dopomóż Bóg i Matko Najświętsza

prezes