Sławoj Leszek Głódź

Biskup Polowy Wojska Polskiego

…W idei (…) Fundacji odnajduję miłość ziemi praojców, wrodzone przywiązanie do dziedzictwa przeszłości i najlepszych tradycji narodowych oraz wartości, jakie przez pokolenia kształtowały duszę narodu polskiego. Rzadka spotyka się tak głęboki i serdeczny stosunek do wojska i jego roli w państwie przez perspektywę wymiaru narodowego i religijnego.

… Zarządowi Funduszu Obrony Narodowej, jej Założycielom i Wszystkim, którzy przyczyniają się do upowszechniania idei obrony narodowej błogosławię i Pani Naszej – Hetmance Żołnierza Polskiego powierzam.

podpis-slg

Warszawa, dnia 13 marca 1996 roku