Siedziba Zarządu Fundacji FON®

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej
ul. Zielona 13 A / 4
81-113 Gdynia

KRS: 0000060775
REGON: 190374799
NIP: 958-00-01-155
POLAND – POLOGNE – POLEN

tel./fax (+48 58) 665-34-00
tel. kom. (+48) 506-117-348

Numery kont
(PLN) 32 1240 1239 1111 0010 4529 4115
(PLN) 87 1240 1239 1111 0000 1642 7220
(USD) 03 1240 1239 1787 0000 1642 7233
(GBP) 56 1240 1239 1789 0000 1642 7246
(EUR) 53 1240 1239 1978 0000 1642 7259