S Z E F Zarządu Służby Zdrowia

Generalnego Zarządu Logistyki P-4

(…) Zasługi FON na rzecz ratowania infrastruktury 115 Szpitala Wojskowego są ogromne. (…)jest to szpital, którego położenie w pełni przesądza potrzebę jego istnienia z punktu widzenia interesów Sił Zbrojnych, a także miejscowej społeczności. (…)

gen. bryg. dr n. med. Andrzej TRYBUSZ

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2000 roku