Ryszard Kaczorowski

Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (na Obczyźnie)

…Wielkie zaangażowanie (…) Zarządu Fundacji w niezwykle trudną problematykę wzmocnienia potencjału obronnego Państwa Polskiego jest ze wszech miar godne najwyższego uznania i moralnego poparcia, nie tylko jako przejaw materialnej troski o Siły Zbrojne naszego Kraju, ale także jako jeden z istotnych czynników społeczno-wychowawczych, kształtujących świadomość narodową Polaków. (…)

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego poparcia dla zaszczytnych idei zawartych w statucie Fundacji Fundusz Obrony Narodowej.

Z poważaniem

podpis-rk

 

Londyn 24 maj 1996 rok