Rada Fundacji FON

Członkowie Honorowi Rady Fundacji FONI. Członkowie Zwyczajni

Gen. dyw. dr Tadeusz JAUER
– emeryt wojskowy
doc. dr hab. inż. Marcin KOWALSKI
– emeryt wojskowy, wybitny konstruktor lotniczy
Prof. dr hab. Edward PRUS
– Prezydent Rady Naukowej
Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Słowian,
Kanclerz Suwerennego Orderu CHWAŁA I SŁAWA SŁOWIAN
dr Marian PIONK
– członek zwyczajny Rady Fundacji FON
Prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
– członek zwyczajny Rady Fundacji FON

Członkowie Honorowi Rady Fundacji FONII. Członkowie Honorowi

Ojciec święty JAN PAWEŁ II
– Papież
Sekretariat Stolicy Apostolskiej
prosił o nieujawnianie tego faktu
za życia Papieża-Polaka
Gen. dyw. Ks. dr Sławoj Leszek GŁÓDŹ
– b. Biskup Polowy Wojska Polskiego,
Arcybiskup Archidiecezji Gdańskiej
Prof. dr hab. Andrzej STELMACHOWSKI
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Ryszard KACZOROWSKI
– ostatni Prezydent
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie
Ks. Prałat Zdzisław PESZKOWSKI
– kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie
Ks. Prałat Jan GILIATOWICZ
– Proboszcz Parafii rzym.-kat. p.w. Św. Jacka w Słupsku
Ks. Kanonik Marek WENDE
– Proboszcz Parafii rzym.-kat. p.w. Ducha Świętego w Gdyni
Ks. Prałat Henryk LEW-KIEDROWSKI
– Proboszcz Parafii rzym.-kat. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni,
Asystent Kościelny i Kapelan Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej
Ks. płk mgr Tadeusz ŁUKASZCZYK
– były kapelan WAM w Łodzi
Ks. Kanonik Czesław WIERZBICKI
– Syn Ziemi Wileńskiej.
W latach 1940-1944 żołnierz AK o ps. „KULA” w szeregach ZWZ-AK.
Więzień obozu w Kałudze,
emeryt, Tuchola
Ks. Prałat Stanisław HAMERA
– Iłża
dr n. med. Julian SZYMASIUK
– Szwecja
Eleonora GRINNDAL
– Szwecja
Ks. Prałat Bernard ZIELIŃSKI
– Gdańsk
Ks. mgr Eugeniusz MAKULSKI
– kustosz senior Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu k/Konina
Małgorzata SOCHAJ
– Gdynia
Janusz FIJAŁKOWSKI
– Rumia
Ks. Kazimierz GIERSZ
– Tuchola
Ewa i Zdzisław PATRYKA
– Gorzyce Wielkie
Ryszard PIĘKOŚ
– Gdańsk

Lista kandydatów na członków Honorowych do Rady Fundacji FON jest otwarta


Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej
ul. Zielona 13 A / 4
81-113 Gdynia
POLAND – POLOGNE – POLEN
tel./fax (+48 58) 665-34-00
tel.kom. (+48) 506-117-348