prof. dr hab. Andrzej SAWICKI

Chcę uczynić zadość Pańskiej prośbie o poręczenie moralne w sprawie Pańskiej działalności na niwie zawodowej i społecznej. (…) Rolę oficjalnego poręczenia mogą pełnić Pański dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, świadectwa patentowe, opinie z miejsc pracy, wygłoszone referaty, czy inne Pańskie osiągnięcia, spośród których wybija się wiodąca rola Pana w akcji w Karlinie. Te osiągnięcia świadczą same za siebie (…).

Po raz pierwszy usłyszałem o Panu w czasie katastrofy karlińskiej. Potem, w połowie lat 80-tych (…) przygotowałem odpowiedź, w której IBW wyraziło poparcie dla Pańskiej działalności w dziedzinie stosowania geowłókien.

(…)Pańskie cechy, to przede wszystkim odwaga cywilna, uczciwość, silna wola, konsekwencja w dążeniu do celu oraz, tak dzisiaj wyszydzany patriotyzm. Cechą, która rzuca się w oczy, jest Pańska dynamika i chęć do praktycznego działania. W dzisiejszej Polsce, przegadanej bezsensownie i szkodliwie przez różnych „polityków” i „specjalistów”, ta cecha może szokować jednych i przerażać drugich. Oto jest człowiek, który chce działać, który nie akceptuje zastanego stanu rzeczy, który nie chce wyciągać pieniędzy od biednego państwa, a tylko dać z siebie wszystko co ma najlepszego. Człowiek, który pokazuje, że wiele rzeczy można zrobić własnymi siłami, a nie czekać na mannę z nieba, jak to robi szereg „ekspertów” hojnie wspomaganych przez państwo i nie umiejących podjąć żadnych decyzji. Nie trzeba znać człowieka długo, aby go poznać.

Nie chcę osądzać ludzi, którzy stawali w poprzek Pańskiej drogi. Myślę, że jest też sporo osób Panu życzliwych, do których moją skromną osobę może Pan również zaliczyć. (…)

Z wyrazami prawdziwego szacunku

Prof. dr hab. Andrzej SAWICKI

Gdańsk-Oliwa, dnia 12 grudnia 1992 roku