POMORSKI

OKRĘG WOJSKOWY Bydgoszcz

…Ta szlachetna, patriotyczna inicjatywa społeczna została przyjęta z uznaniem. Świadczy bowiem o zrozumieniu, przez różne kręgi społeczeństwa, potrzeb obronnych naszego państwa.

(…) krzewienie idei Funduszu Obrony Narodowej oraz podejmowane w tej sprawie konkretne działania budzą uznanie środowisk wojskowych. Jednocześnie pozwalają mieć nadzieję, że zainicjowana (…) akcja materialnego – a sądzę, że również i moralnego wsparcia wojska, przyniesie oczekiwane owoce. …

Szef Sekretariatu Dowództwa

Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Bydgoszcz, dnia 07 marca 1995 roku