lek. med. Piotr DRABAREK

Dyrektor 115 Szpitala Wojskowego w Helu

Fundacja FON czynnie wspiera 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu od grudnia 1996 roku.

Do dnia 17 grudnia 2003 r. Fundacja przeznaczyła na szpital blisko 275.000 złotych (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
(…)Za ponad 155.000 złotych przeprowadzony został kapitalny remont parteru budynku ogólnego. Zakupiony został sprzęt medyczny i techniczny(…)
Fundacja FON przekazała dla tutejszego szpitala, jako dar, dwa duże transporty sprzętu i wyposażenia medycznego, jakie otrzymała z Medycznego Wsparcia dla Polski w Sztokholmie(…)

(…)Fundacja FON przekazała, jako dar dla szpitala, transport leków z firmy farmaceutycznej POLFARMA Warszawa na pokaźną sumę.
Na podkreślenie zasługują inne zakresy działań Fundacji FON dla dobra Szpitala Wojskowego w Helu, m.in. występowanie w jego obronie na forum publicznym.
Bardzo głośnym echem odbiło się wystąpienie Fundacji FON (…), która w zdecydowany sposób zanegowała likwidację tutejszego szpitala, jakie planowały podjąć władze samorządowe (…)

Dyrekcja 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu pragnie jak najserdeczniej podziękować:
–  wszystkim instytucjom państwowym,
–  osobom prawnym,
–  instytucjom i zakładom prywatnym,
–  całej rzeszy Przezacnych Ofiarodawców prywatnych w kraju,
–  całej rzeszy Szlachetnych Ofiarodawców z Polonii,
którzy zaufali tej tej wyjątkowej Fundacji (…) Przyczyniła się ona i przyczynia do uratowania tej jedynej w Polsce, a być może i na świecie placówki zdrowia, mającej głębokie korzenie historyczno-patriotyczne (udział w walkach obronnych w 1939 roku) i humanitarne, a znajdującej się w tak specyficznych warunkach – Hel z trzech stron otoczony jest przez morze.

115szpital

Hel, 17.12.2003 rok