lek. med. Jarosław BARANOWSKI

Dyrektor 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Helu

Z A Ś W I A D C Z E N I E

(…)zaswiadcza się, że Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej (…) od wielu lat czynnie wspiera Szpital Wojskowy w Helu.

(…)zaswiadczenie stanowi legitymacje zaufania (…) wobec tej wyjątkowej Fundacji (…)

(…) Serdecznie prosimy o wielką życzliwość w traktowaniu Fundacji FON przez wszystkie instytucje do których ona się zwróci w celu niesienia pomocy dla Szpitala Wojskowego w Helu.

(…)zaświadczenia – legitymację zaufania – wystawia się na czas nieoznaczony

zaswiadczenie

Hel, 21.05.2004 rok