KOMENDANT

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

W nawiązaniu do (…) projektu utworzenia funduszu na budowę „Żołnierskich Domów Spokojnej Starości” pragnę (…) wyrazić opinię dotyczącą tej niezwykle cennej inicjatywy.

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń (…) chciałbym podkreślić problem znacznego powiększania się grupy byłych żołnierzy – emerytów wojskowych w podeszłym wieku – stanowią oni znaczny odsetek pacjentów leczonych w naszym szpitalu.

Bardzo często stajemy wobec trudnej sytuacji gdy niedołężny, obciążony wieloma upośledzającymi sprawność chorobami były żołnierz zawodowy mimo zakończonego leczenia (…) nie może być wypisany do domu. Często ze względów społecznych (…) pacjentom tym umożliwia się pobyt w szpitalu nawet do kilku miesięcy.

Utworzenie Żołnierskich Domów Spokojnej Starości stworzyłoby możliwość opieki (…), dawało by emerytowanym żołnierzom szansę godnego przeżycia ostatnich trudnych lat.

(…)uważam, że inicjatywa Fundacji FON jest niezwykle cenna z punktu widzenia interesów grupy emerytowanych wojskowych oraz możliwości ograniczenia kosztów wydatkowane przez szpitale wojskowe.

KOMENDANT
7 Szpitala Marynarki Wojennej
kmdr dr med. Ryszard Zawadzki

Gdańsk, dnia 27 maja 1998 roku