Kmdr ppor. lek. med. Dariusz ZARZYCKI

Komendant 115 Szpitala Wojskowego w Helu

Początek współpracy 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią z Fundacją Fundusz Obrony Narodowej datuje się od roku 1996. (…)ze środków Fundacji FON wymieniono wyeksploatowane okna w bloku operacyjnym na szczelne okna plastikowe. (…)w 1998 r., zapomniany przez Decydentów Zakład uzyskał dary rzeczowe w formie dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych, dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek: igłowej, laserowej oraz atramentowej. Łączna wartość przekazanych darów sięgnęła kwoty 17 546,65 zł. W okresie gwałtownych transformacji wynikających z wprowadzenia Ustawy o PUZ, a więc z „reformą” służby zdrowia, która wymusiła konieczność prawie natychmiastowego dostosowania zaniedbanej infrastruktury Zakładu do wymagań Kas Chorych oraz standardów Ministerstwa Zdrowia po raz kolejny 115 Sz. W. z P., już wówczas Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej skorzystał z bezinteresownej pomocy Fundacji FON. (…) Wynajęta i opłacana przez Fundację FON firma „Andrex” w sposób wzorcowy wykonała remont holu, korytarzy, stołówki, kaplicy szpitalnej, poczekalni gabinetów stomatologicznych, izby przyjęć, gabinetu pediatrycznego wraz z zapleczem w sposób istotny poprawiając warunki i estetykę przyjęć Pacjentów ambulatoryjnych. O zakresie działań Fundacji może świadczyć wartość wykonanych prac wyceniona na ponad 77 252,41 zł.!!! Jednocześnie dzięki staraniom Fundacji FON 115 Sz. W. z P. – SPZOZ uzyskał wyposażenie kwatermistrzowskie o wartości ok. 2 400 zł… Mimo problemów w spływie środków finansowych Fundacja nadal wspiera Zakład w jego statutowej działalności…

Ufam, że przedstawiony ogrom działań Fundacji FON nie zamyka współpracy ze 115 Sz. W. z P. – SPZOZ, ale dzięki OFIAROM całego szeregu wspaniałych DARCZYŃCÓW, którzy tak naprawdę umożliwiają Jej działanie, nadal będzie wspierać inicjatywy zmierzające do utrzymania i rozwoju tego niezbędnego dla mieszkańców i odwiedzających Półwysep Helski turystów szpitala na najdalej w morze wysuniętej rubieży R.P.

podpis-dz

Hel, 26.02.2001 rok