Jerzy J. Milewski

Sekretarz Stanu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z problematyką przedsięwzięć jakie stoją do wykonania przed powołaną (…) Fundacją. Postawione cele są ambitne, wychodzą naprzeciw wysiłkom podejmowanym przez najwyższe gremia, zmierzającym do podniesienia na wyższy poziom stanu obronności Państwa.

Fundacja FON w czasie dwuletniego istnienia na tyle okrzepła, iż może samodzielnie podjąć trud realizacji niełatwych przecież zadań.(…)

Zapewniam (…), iż dalszym poczynaniom Fundacji towarzyszyć będzie zawsze nasz życzliwy gest i słowa moralnego wsparcia.

Jerzy J. MILEWSKI
Sekretarz Stanu

Warszawa, dnia 19 kwietnia 1996 roku