Departament Prawny

Ministerstwa Obrony Narodowej

…Ze swej strony zapewniłem (…) o zrozumieniu i poparciu w resorcie ON dla idei wyrażonych w statucie Fundacji Fundusz Obrony Narodowej oraz o moim najwyższym uznaniu dla (…) zaangażowania w sprawy obronności Państwa i wdzięczności za troskę o dobro Sił Zbrojnych RP.

gen. bryg. dr Kazimierz NALASKOWSKI

Warszawa, dnia 07 października 1994 roku