Dar Fundacji FON dla Ojca Świętego Jana Pawła II

darOpis daru przekazanego Ojcu Świętemu w dniu 12.06.1999 w Sandomierzu podczas Jego VII pielgrzymki do Ojczyzny.

Dar przedstawia Godło Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej z siedzibą w Gdyni.

Patronką Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej, zwanej dalej Fundacją FON, jest Matka Najświętsza w wizerunku Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Wola Założyciela Fundacji FON w tej sprawie została uszanowana i zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dnia 24.03.1994 r.

Dnia 20.05.1995 r. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, ks. Eugeniusz Makulski wyraził pisemną zgodę na użycie wizerunku Matki Bożej Licheńskiej do projektu Godła Fundacji FON.

zgoda

Zarząd Fundacji FON ma swą siedzibę w Gdyni, gdzie znajduje się Dowództwo Marynarki Wojennej RP.

Na biało – czerwonym polu umieszczony jest Orzeł Marynarki Wojennej RP, na którego piersi widnieje obraz Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. Orzeł spoczywa na fundamencie z napisem: „FUNDACJA” i nazwą miejscowości, w której znajduje się siedziba Fundacji – Gdynia. Na granatowym otoku widnieje historyczna nazwa będąca najszlachetniejszym symbolem wspaniałej tradycji ofiarności Polaków II Rzeczypospolitej: FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ.

Słowa umieszczone nad i pod Godłem dedykowane są Ojcu Świętemu. W najkrótszy sposób uzasadniają one głębię wartości odczucia Nauki Społecznej Kościoła, Nauki głoszonej przez Papieża Polaka w kontekście całego Jego Pontyfikatu, a szczególnie w aspekcie umiłowania Ojczyzny.

Ojciec Święty Jan Paweł II, sam będąc synem Żołnierza-Legionisty, w swoich homiliach wielokrotnie podkreślał znaczenie pojęć: Bóg – Honor – Ojczyzna, patriotyzm, umiłowanie Ziemi, tej Ojczystej Ziemi zroszonej krwią Polaków w walce o niepodległość Polski.

Niech więc Fundacja FON stanie się sumieniem Narodu Polskiego, żywym pomnikiem ustanowionym w hołdzie Poległym, bestialsko Pomordowanym i Zaginionym, którzy dla Ojczyzny oddali to, co najcenniejsze – swoje własne życie.

Dar został przygotowany dla Ojca Świętego z okazji Jego pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1999 roku.

Decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, dar który otrzymał podczas sprawowania uroczystej Mszy Św. w Sandomierzu, w dniu 12 czerwca 1999, od Fundacji – Funduszu Obrony Narodowej, tj. godło fundacji FON oraz tekst roty ślubowania, został przekazany do Kościoła Garnizonowego Marynarki Wojennej RP p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni.

Wolą Ojca Świętego było, aby dar ten przekazać dla kościoła, który budował wyniesiony na ołtarze ks. kmdr Władysław Miegoń.

zgoda2