prof. dr hab. Andrzej SAWICKI

Chcę uczynić zadość Pańskiej prośbie o poręczenie moralne w sprawie Pańskiej działalności na niwie zawodowej i społecznej. (...) Rolę oficjalnego poręczenia mogą pełnić Pański dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, świadectwa patentowe, opinie z miejsc pracy, wygłoszone referaty, czy inne Pańskie osiągnięcia, spośród których wybija się wiodąca rola Pana w akcji w Karlinie. Te osiągnięcia świadczą… Read More »

Departament Prawny

Ministerstwa Obrony Narodowej ...Ze swej strony zapewniłem (...) o zrozumieniu i poparciu w resorcie ON dla idei wyrażonych w statucie Fundacji Fundusz Obrony Narodowej oraz o moim najwyższym uznaniu dla (...) zaangażowania w sprawy obronności Państwa i wdzięczności za troskę o dobro Sił Zbrojnych RP. gen. bryg. dr Kazimierz NALASKOWSKI Warszawa, dnia 07 października 1994… Read More »

POMORSKI

OKRĘG WOJSKOWY Bydgoszcz ...Ta szlachetna, patriotyczna inicjatywa społeczna została przyjęta z uznaniem. Świadczy bowiem o zrozumieniu, przez różne kręgi społeczeństwa, potrzeb obronnych naszego państwa. (...) krzewienie idei Funduszu Obrony Narodowej oraz podejmowane w tej sprawie konkretne działania budzą uznanie środowisk wojskowych. Jednocześnie pozwalają mieć nadzieję, że zainicjowana (...) akcja materialnego - a sądzę, że również… Read More »

Wojciech Żyłko

dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego ...pragniemy złożyć (...) serdeczne podziękowania za (...) tego płynącego z głębi serca, gorącego, patriotycznego przesłania. Dopóki istnieć będą ludzie, nawiązujące do wspaniałych narodowych tradycji, dbający o nieprzemijające wartości, dopóty żywa będzie kultura i kaganek oświaty płonął będzie jasnym płomieniem dla wchodzących w życie młodych Polaków. Warszawa, dnia 21 września 1995 roku Read More »

Maciej Płażyński

Wojewoda Gdański Uprzejmie dziękuję za przesłanie (...) dokumentów i korespondencji dotyczących powstania Fundacji "Fundusz Obrony Narodowej". Z uwagą zapoznałem się z ich treścią i z pełnym przekonaniem popieram tę inicjatywę. Cele i założenia Fundacji są godne moralnego wsparcia. Proszę przyjąć zapewnienie o mojej przychylności dla działalności Fundacji i (...) zaangażowania w tak istotne dla kraju… Read More »

Wiesław GRABOWSKI

S Z E F Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku ... Działalność społeczna Fundacji, w tym szczególnie prowadzona na rzecz obrony, jest mi znana i wysoko ją oceniam. Działalność ta uzyskała poparcie władz lokalnych, w tym Wojewody. ... kmdr mgr Wiesław GRABOWSKI Gdańsk, dnia 22 stycznia 1996 roku Read More »

Szef Gabinetu

Ministra Obrony Narodowej ...Idea wspierania z funduszu Fundacji zakupu sprzętu i wyposażenia dla Marynarki Wojennej i innych rodzajów sił zbrojnych zasługuje - w opinii szefa resortu obrony - na szacunek oraz uznanie. Za tę wielce szlachetną działalność na rzecz obronności kraju Pan Minister pragnie tą drogą wyrazić (...) swą wdzięczność. ...Doceniając wysiłek organizacyjny Zarządu Fundacji,… Read More »

Sławoj Leszek Głódź

Biskup Polowy Wojska Polskiego ...W idei (...) Fundacji odnajduję miłość ziemi praojców, wrodzone przywiązanie do dziedzictwa przeszłości i najlepszych tradycji narodowych oraz wartości, jakie przez pokolenia kształtowały duszę narodu polskiego. Rzadka spotyka się tak głęboki i serdeczny stosunek do wojska i jego roli w państwie przez perspektywę wymiaru narodowego i religijnego. ... Zarządowi Funduszu Obrony… Read More »

Jerzy J. Milewski

Sekretarz Stanu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z problematyką przedsięwzięć jakie stoją do wykonania przed powołaną (...) Fundacją. Postawione cele są ambitne, wychodzą naprzeciw wysiłkom podejmowanym przez najwyższe gremia, zmierzającym do podniesienia na wyższy poziom stanu obronności Państwa. Fundacja FON w czasie dwuletniego istnienia na tyle okrzepła, iż może samodzielnie podjąć trud… Read More »

Ryszard Kaczorowski

Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (na Obczyźnie) ...Wielkie zaangażowanie (...) Zarządu Fundacji w niezwykle trudną problematykę wzmocnienia potencjału obronnego Państwa Polskiego jest ze wszech miar godne najwyższego uznania i moralnego poparcia, nie tylko jako przejaw materialnej troski o Siły Zbrojne naszego Kraju, ale także jako jeden z istotnych czynników społeczno-wychowawczych, kształtujących świadomość narodową Polaków. (...) Proszę… Read More »