KOMENDANT

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku W nawiązaniu do (...) projektu utworzenia funduszu na budowę "Żołnierskich Domów Spokojnej Starości" pragnę (...) wyrazić opinię dotyczącą tej niezwykle cennej inicjatywy. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń (...) chciałbym podkreślić problem znacznego powiększania się grupy byłych żołnierzy - emerytów wojskowych w podeszłym wieku - stanowią oni znaczny odsetek pacjentów leczonych… Read More »

Edmund Piszcz

arcybiskup, metropolita warmiński ...Nie znałem dotąd tej szlachetnej idei, która niewątpliwie zasługuje na poparcie. (...)ale sama myśl, by poprzez tego rodzaju działania uwrażliwić społeczeństwo na sprawy, związane z dobrem naszej Ojczyzny, jest głęboko słuszna. Nigdy nie zapomnę, gdy przed wojną 1939 roku ogłoszono także słynny FON, jak ogromnie pogłębiło to nasz patriotyzm. Ludzie zaczęli wtedy… Read More »

S Z E F Zarządu Służby Zdrowia

Generalnego Zarządu Logistyki P-4 (...) Zasługi FON na rzecz ratowania infrastruktury 115 Szpitala Wojskowego są ogromne. (...)jest to szpital, którego położenie w pełni przesądza potrzebę jego istnienia z punktu widzenia interesów Sił Zbrojnych, a także miejscowej społeczności. (...) gen. bryg. dr n. med. Andrzej TRYBUSZ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2000 roku Read More »

Kmdr ppor. lek. med. Dariusz ZARZYCKI

Komendant 115 Szpitala Wojskowego w Helu Początek współpracy 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią z Fundacją Fundusz Obrony Narodowej datuje się od roku 1996. (...)ze środków Fundacji FON wymieniono wyeksploatowane okna w bloku operacyjnym na szczelne okna plastikowe. (...)w 1998 r., zapomniany przez Decydentów Zakład uzyskał dary rzeczowe w formie dwustrzykawkowych pomp infuzyjnych, dwóch zestawów komputerowych… Read More »

lek. med. Piotr DRABAREK

Dyrektor 115 Szpitala Wojskowego w Helu Fundacja FON czynnie wspiera 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu od grudnia 1996 roku. Do dnia 17 grudnia 2003 r. Fundacja przeznaczyła na szpital blisko 275.000 złotych (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). (...)Za ponad 155.000 złotych przeprowadzony został kapitalny remont parteru budynku ogólnego. Zakupiony został sprzęt medyczny… Read More »

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej

Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne Szanowny Panie, W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II dziękuję za list z października ubiegłego roku, za zawarte w nim (...) informacje o działalności Fundacji - Fundusz Obrony Narodowej. Ojciec Święty wdzięczny jest za życzliwość. Wyraża uznanie dla wszelkich dzieł, jakie mają służyć dobru Polski. (...) Ojciec Święty w modlitwie… Read More »

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej

Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne Szanowny Panie, Jego Świątobliwość Jan Paweł II z serca dziękuje za życzenia i wszelkie wyrazy czci i oddania nadesłane z okazji Jego urodzin, a zwłaszcza za modlitwy zanoszone w intencjach Jego posługi. Ojciec Święty nieustannie nosi w sercu sprawy swoich Rodaków i losy swojego Narodu. Nieustannie powierza wszystkich miłosierdziu Bożemu,… Read More »