APEL DO RODAKÓW z dnia 13.10.2000 roku

„DLA CIEBIE, POLSKO, KREW I CZYNY MOJE”

(-) ks. bp. dr Władysław Bandurski (1863 – 1932)


Warszawa, dnia 13 października 2000 r.

DRODZY RODACY NA OBCZYŹNIE – POLONIO!

DRODZY RODACY W KRAJU!

To przepiękne, jakże przejmujące zawołanie Wielkiego polskiego Patrioty śp. Ks. Bp dr Władysława Bandurskiego, w obecnych, ciężkich dla naszej Ojczyzny czasach, nabiera znaczenia szczególnego.

To krótkie zdanie o najgłębszej treści, stało się zawołaniem Fundacji – Fundusz Obrony Narodowej, albowiem Najjaśniejsza jest w wielkiej potrzebie!

Zwracamy się z gorącym apelem do Społeczeństwa w kraju oraz do Polonii na całym świecie o przesyłanie darów, ofiar na konto Fundacji FON.

Obecną zbiórkę pragniemy przeznaczyć na wsparcie Wojskowych Szpitali, a w obecnej chwili sprawą najpilniejszą, jest ratowanie 115 Szpitala Wojskowego w Helu. Ten szpital służy nie tylko Marynarce Wojennej. Szpital jest otwarty dla Społeczeństwa całego Półwyspu Helskiego.

Nasza Ojczyzna została spętana wręcz niebywałą korupcją. Za bezcen wyprzedaje się obcym majątek narodowy: całe fabryki – bardzo często nowoczesne, banki (blisko 80% polskich banków przejął już obcy kapitał), polską – najdroższą nam ziemię lechicką.

Nie ma już naszej chluby narodowej COP-u (Centralnego Okręgu Przemysłowego), nie ma już PLO (Polskich Linii Oceanicznych). Można mnożyć tę wstrząsającą listę – czego jeszcze niestanie z polskiej dumy narodowej?

W sposób wręcz zatrważający roztrwoniony został dorobek niepodległościowy Drugiej Rzeczypospolitej oraz ogromny wysiłek Narodu powojennej odbudowy kraju.

Tysiące ludzi wyrzuca się na bruk z zamykanych zakładów pracy.

Już wkrótce nie będzie komu ani czym strzec i bronić polskiej ziemi, polskiego nieba, polskiego morza, polskich grobów, polskiej słowiańskiej historii.

DRODZY RODACY NA OBCZYŹNIE – POLONIO!

DRODZY RODACY W KRAJU!

Przez pamięć dla milionów Poległych, Zamordowanych i Zaginionych bez wieści, tylko dlatego, że stawali w obronie Polski, Jej Honoru i dobrego Imienia – niechaj to przejmujące zawołanie Sługi Bożego Ks. Bp dr Władysława Bandurskiego – zerwie naszą niemoc, bezsilność, zniewolenie, zdejmie bielmo z naszych oczu.

Prosimy, wręcz błagamy o pospolite ruszenie sumień – każdego, kto myśli i czuje po polsku.

Wzorem naszych Ojców niechaj każdy ofiaruje tyle, ile może, na ile Go stać dla ratowania Ojczyzny!

Każdy grosz jest i będzie skrupulatnie notowany, a każdy Ofiarodawca zostanie uhonorowany specjalną, przepiękną cegiełką lub miniaturą DARU Fundacji FON.

Nie zostanie zmarnowana, zaprzepaszczona, ani roztrwoniona żadna ofiara, żaden przysłowiowy wdowi grosz.

Wspierać nas, w naszym patriotycznym przedsięwzięciu będzie Patronka Fundacji FON – Matka Boska Licheńska Bolesna Królowa Polski.

BOŻE, BŁOGOSŁAW POLSKĘ – OJCZYZNĘ, KTÓRĄ KOCHAMY!

Podpisy sygnatariuszy apelu:

  1. Dr Tadeusz Jauer – Gen. dyw. na emeryturze, Członek Rady Fundacji FON.
  2. Ks. prałat dr h.c. Henryk Jankowski – Proboszcz Parafii Św. Brygidy w Gdańsku, Przewodniczący Rady Fundacji FON.
  3. Inż. Mściwój J. Jeżewski – Prezes Zarządu Fundacji FON.
  4. Doc. dr hab. inż. Marcin Kowalski – Przewodniczący Sekretariatu Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego, Członek Rady Fundacji FON
  5. Jan Marszałek – Pisarz
  6. Dr Marian Pionk – Dyr. Krajowego Studium Polski Podziemnej, Honorowy Członek Rady Fundacji FON.
  7. Prof. dr hab. Edward Prus – Prezydent Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Cywilizacji Słowian, Członek Rady Fundacji FON.
  8. Stefan Staszowski – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Pełnomocnik Zarządu Fundacji FON na Kraj.
  9. Antoni Heda – Szary – Płk rez., Legendarny dowódca AK, Przewodniczący Światowej Federacji Polskich Kombatantów.
  10. Dr Andrzej Leszek Szcześniak – Historyk, Przewodniczący Komisji Historycznej Fundacji FON.

Lista sygnatariuszy jest otwarta!
Akces prosimy kierować pod adresem:
Fundacja Fundusz Obrony Narodowej
skr. poczt. 216
81-900 GDYNIA 2
tel./fax (+48 58) 665-34-00