Apel do rodaków

Gdynia, dnia 12.12.2004 r.

Fundacja
FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ
Gdynia, ul. Zielona 13 A/4
tel./fax: (+48 58) 665-34-00
tel. kom.: (+48) 506-117-348
—————————–
data rejestracji: 24 marca 1994 r.

A P E L do całej Polonii i Polaków w Kraju

Fundacja FON® podjęła dramatyczna walkę o uratowanie symbolu waleczności i męczeńskiej śmierci naszych Ojców – Szpitala Wojskowego w Helu i skrawka ziemi, na której ten Szpital stoi.

* * * * *

W walkach o Hel w 1939 r., ten Szpital (wówczas w innym obiekcie) był nierozerwalnym ogniwem całego systemu obronnego. Hel nie został zdobyty przez najeźdźcę lecz poddał się dopiero w dniu 2 października 1939 z kilku powodów:
– braku żywności i leków,
– braku amunicji, przede wszystkim do artylerii ciężkiej,
– braku umundurowania jesiennego i zimowego.

W dowód uznania za heroiczną waleczność na polu walki, wróg zezwolił na zachowanie przy sobie białej broni, idącym do niewoli oficerom Marynarki Wojennej II RP, bohaterskim obrońcom Półwyspu Helskiego.

* * * * *

Po wojnie, obrońcy Helu powrócili z niewoli do kraju, ponownie wstępując do odradzającej się Marynarki Wojennej, pragnąc nadal służyć Ojczyźnie.

Tymczasem …
– Ich ZASŁUGI w obronie Półwyspu Helskiego w 1939 r., w obronie Ojczyzny,
– Ich HONOR i MĘSTWO,
– Ich CZEŚĆ,
brutalną przemocą zamieniono Im na …
– piekło przerażająco straszliwych, bestialskich tortur,
– najwyższe, skazujące wyroki,
– egzekucje i w większości, nawet na bezimienne groby…

Tych grobów nie odnaleziono do dnia dzisiejszego – do tego stopnia oprawcy bali się BOHATERÓW, nawet po Ich śmierci.

* * * * *

Było Ich, aż dziewięciu, Wspaniałych, Niezwykłych.

Dlaczego w powojennej Polsce odebrano Im życie za heroizm w walce o Półwysep Helski w 1939 r., w obronie polskiego morza i skrawka ojczystej ziemi?

Fundacja FON® jest pierwszą instytucją (nawet IPN to przyznał), która ujawnia nazwiska dziewięciu oficerów Marynarki Wojennej II RP, obrońców Helu w 1939 r., których zamordowano w latach 1946 – 1956 we własnej Ojczyźnie:

 1. ppor. mar. Wróblewski Kazimierz Karol, podczas obławy przez wojska NKWD został zastrzelony 15.05.1945 r., pod wsią Kabat k/Bydgoszczy.
 2. por. mar. Smoleński-Nieczuja Zbigniew, po więziennej gehennie został stracony 21.02.1946 r., w Bydgoszczy.
 3. kmdr Staniewicz Jerzy Zbigniew, po niewyobrażalnych torturach, został stracony 12.12.1952 r., w Warszawie.
 4. kmdr Mieszkowski Stanisław Artur, po bestialskich wyżyciach się oprawców, został stracony 16.12.1952 r., w Warszawie
 5. kmdr por. Przybyszewski Zbigniew, najwaleczniejszy z Walecznych – słynny dowódca baterii cyplowej, był torturowany z wyjątkowym okrucieństwem, został stracony 16.12.1952 r., w Warszawie.
 6. por. mar. Ficek Zdzisław, po przerażających torturach, został stracony dnia 16.12.1952 r., w Gdańsku.
 7. Kontradmirał Mohuczy Adam, w niewyobrażalnie bestialski sposób został zakatowany na śmierć, skonał 07.05.1953 r., w więzieniu, w Sztumie.
 8. kpt. mar. Bartoszynski Kazimierz, w przerażający sposób zakatowany na śmierć, skonał 07.08.1955 r., w więzieniu we Wronkach.
 9. kmdr por. Krzywiec Wacław Zbigniew, po bestialskich torturach skonał 12.03.1956 r., zaledwie w miesiąc po warunkowym zwolnieniu z więzienia, z powodu beznadziejnego stanu zdrowia.

Po kilku latach wszyscy pomordowani BOHATEROWIE zostali pośmiertnie zrehabilitowani, ale życia Im nie zwrócono…

* * * * *

Dzisiaj trwa kolejna, zacięta walka o skrawek Półwyspu Helskiego, o Szpital Wojskowy w Helu i o ziemię, na której ten Szpital stoi.

Dzisiaj przemoc ma inne oblicze… Wielu czeka na upadek tego Szpitala, kosztem zrozpaczonych, szczególnie tych najbiedniejszych mieszkańców Półwyspu.
Szpital znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej.
Jego długi wykupiły spółki o kapitale zagranicznym.

Ponadto potrzebne są pieniądze na:

 • remont dachu, remont całego piętra i bloku operacyjnego,
 • wymianę całej stolarki okiennej,
 • wymianę skorodowanych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
 • zakup aparatury RTG, autoklawu parowego, wanny z hydromasażem na oddział rehabilitacji itp.,
 • zakup i instalację specjalnego zespołu filtrów do uzdatniania wody.

Do dnia dzisiejszego Fundacja FON® przeznaczyła na ten Szpital blisko 250 000,- zł. Pieniądze pochodziły z darowizn, z kraju oraz z Polonii. Część kwoty przekazano w gotówce, część przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego i sprzętu medycznego. Wykonano kapitalny remont parteru budynku głównego. Ponadto dla Szpitala przekazano bezpłatnie dwa duże transporty sprzętu i wyposażenia, jakie Fundacja FON® otrzymała od Medycznego Wsparcia dla Polski w Stockholmie.

* * * * *

Uzasadnieniem podjętej, pełnej determinacji walki o uratowanie Szpitala Wojskowego w Helu są wyjątkowe argumenty, nigdzie w Polsce niespotykane:

A. Patriotyczne:

 • doniosła rola Szpitala w walkach obronnych o Półwysep, o polskie morze w 1939 r.,
 • powojenne, tragiczne losy obrońców Półwyspu i polskiego morza.
 • odkupienie długów Szpitala od spółek z obcym kapitałem, ze względu na pamięć dla niepokonanych przez wroga, a zamordowanych we własnej Ojczyźnie bohaterskich Obrońców Helu.

B. Wojskowe:

 •  jego rola dla potrzeb Marynarki Wojennej,

Społeczne:

 • przede wszystkim służebna postawa Szpitala wobec wszystkich bez wyjątku, mieszkańców Półwyspu, szczególnie tych najbiedniejszych
 • podobnie, wobec corocznej, ogromnej ilości turystów i wczasowiczów.

Położenie:

 • Hel z trzech stron jest otoczony przez morze,
 • często bywa tak, że bez względu na porę roku, Półwysep jest odcięty od lądu przez szalejące żywioły: sztormy, piętrzące się kry, a nawet obfite opady śniegu i deszczu.
Z całą mocą wołamy o pospolite ruszenie sumień, każdego, kto czuje i myśli po polsku, bez względu na jego światopogląd.

Czy zdołamy dzisiaj, naszą bezkrwawą ofiarnością,
obronić ten wstrząsający SYMBOL waleczności
i męczeńskiej śmierci naszych Ojców?

* * * * *

Ofiary na ten wyjątkowy, nadzwyczaj wzniosły, patriotyczny i społeczny cel – ratowanie Szpitala Wojskowego w Helu – prosimy przekazywać:

Fundacja – Fundusz Obrony Narodowej
Bank PEKAO S.A., I/O Gdynia

(PLN)   87 1240 1239 1111 0000 1642 7220
(USD)   03 1240 1239 1787 0000 1642 7233
(GBP)   56 1240 1239 1789 0000 1642 7246
(EUR)   53 1240 1239 1978 0000 1642 7259

P R E Z E S
ZARZĄDU FUNDACJI

inż. Mściwój Jerzy Jeżewski