Powitanie

Drodzy przyjaciele!

Zasadniczym celem Fundacji FON® jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.

Fundacja FON® wspiera także szpitale wojskowe. Pomaga również żołnierskim rodzinom ciężko doświadczonym przez los.

FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ jest najszlachetniejszym symbolem wspaniałej tradycji ofiarności Polaków II Rzeczypospolitej.

Niech Fundacja FON® stanie się sumieniem Narodu Polskiego, żywym pomnikiem ustanowionym w hołdzie Poległym, bestialsko Pomordowanym i Zaginionym:

  • Marynarzom na morzach i oceanach,
  • Lotnikom,
  • Żołnierzom na wszystkich polach bitew,
  • Partyzantom i Powstańcom różnych ugrupowań,
  • Tym, którzy spoczywają w Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych Miejscach Zagłady: Żołnierzom Wojska Polskiego, Funkcjonariuszom Policji, Korpusu Ochrony Pogranicza,
  • Obrońcom Polskiej Poczty Gdańskiej,
  • Duchowieństwu, Młodzieży, Dzieciom, Harcerzom, Ludności Cywilnej, Zesłańcom, Więźniom Politycznym,
  • Pokoleniom, które bez względu na mundur, przekonania polityczne, światopogląd, pochodzenie społeczne i narodowość, oddając swe życie dla wskrzeszenia, obrony i bezpieczeństwa OJCZYZNY, dawali świadectwa JEJ umiłowania

prezes:    Mściwój Jerzy Jeżewski


W ostatnim wydaniu „Who is Who w Polsce
znalazła się informacja o prezesie Fundacji FON®
Można ją zobaczyć klikając na ilustracje obok